دوازدهمین کنگره ارتقا کیفیت

دوازدهمین کنگره ارتقا کیفیت

در تاریخ 29 فروردین لغایت 1 اردیبهشت 1398 دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار شد.در این کنگره معتبر، شرکت آرینا حیات دانش علاوه بر به نمایش گذاشتن دستگاه ژنتیک آنالایزر نسل جدید، کمپانی معتبر Celemics را بعنوان جدیدترین نمایندگی انحصاری آرینا، برای تشخیص پنلهای سرطان به روش NGS، معرفی نمود که با دارا بودن تاییدیه های CE و IVD ، از معتبرترین تولید کنندگان کیتهای Cancer Panels و همچنین خدمات سکانس اگزوم می باشد.

سومین کنگره بین المللی ژنتیک

سومین کنگره بین المللی ژنتیک

در تاریخ 23 لغایت 25 اردیبهشت 1397 سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران برای اولین بار در سالن اجلاس سران واقع در ولنجک تهران برگزار شد.در این کنگره معتبر ، کمپانی Genefirst برای تشخیص HPV که با دارا بودن تاییدیه های CE و IVD از معتبرترین تولید کنندگان انگلستانی می باشد بعنوان جدیدترین نمایندگی انحصاری آرینا معرفی گردید.

در این روش نوین، 14 ژنوتیپ پرخطر به روش بسیار دقیق ریل تایم پی سی آر و تنها در یک تیوب بررسی و نتیجه توسط نرم افزار مخصوص آنالیز میشود.

کنگره ارتقا کیفیت سال 1397

کنگره ارتقا کیفیت سال 1397

در تاریخ 30 فروردین لغایت 2 اردیبهشت 1397 یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار شد. در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره، جناب آقایان دکتر سید مهدی بوترابی ، دکتر رضا محمدی و دکتر علی صادقی تبار گردید.همچنین کمپانی Genefirst برای تشخیص HPV که با دارا بودن تاییدیه های CE و IVD از معتبرترین تولید کنندگان انگلستانی می باشد بعنوان جدیدترین نمایندگی انحصاری آرینا معرفی گردید.

کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

در تاریخ 31 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 1396 دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار شد. در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره، جناب آقایان دکتر سید مهدی بوترابی ، دکتر رضا محمدی و دکتر علی صادقی تبار گردید. همچنین برای اولین بار در ایران از دستگاه سکوئنسر نسل جدید و در غرفه آرینا ، رونمایی نمایشگاهی گردید.

کنگره ژنتیک

کنگره ژنتیک

در تاریخ 1 تا 4 خردادماه سال 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک کشوری برگزار شد.

در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره جناب آقایان دکتر محمود تولایی و دکتر سیدجواد مولا گردید.

شایان ذکر است که در این کنگره برای اولین بار در کشور از روش غیرتهاجمی و ایمن NIPT یا همان None Invasive Prenatal Test که برای تعیین ریسک ابتلای جنین به تریزومی هاست و به روش تعیین توالی نسل جدید ژنتیک آنالایزرها انجام می شود در غرفه آرینا حیات دانش رونمایی شد.

 

20160716_152328

کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

در تاریخ 31 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 1395 نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران برگزار شد.

در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره، جناب آقایان دکتر پوپک، دکتر صادقی تبار و دکتر بختیاری گردید.

همچنین برای اولین بار کارگاهی در مورد High resolution HLA typing توسط توالی یابی ژنتیک آنالایزرهای نسل جدید توسط شرکت آرینا حیات دانش برگزار گردید.

 

20160716_151418

کنگره آزمایشگاه و بالین

کنگره آزمایشگاه و بالین

در تاریخ 17 تا 19 بهمن ماه سال 1394 هشتمین کنگره بین المللی طب و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان برگزار شد.

در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره جناب آقایان دکتر محمد وجگانی ، دکتر محمود شیرزاد و دکتر محمود تهرانی گردید.

 

 

20160716_152732

کنگره قارچ شناسی پزشکی

کنگره قارچ شناسی پزشکی

از تاریخ 27 تا 29 آبان ماه سال 1394 دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران در استان فارس و شهر شیراز برگذار شد.

در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره جناب آقایان دکتر کیوان پاک شیر و دکتر حسین خدادادی گردید.

فن آوریهای نوین آزمایشگاهی

فن آوریهای نوین آزمایشگاهی

از تاریخ 12 تا 14 مهرماه سال 1394 سومین کنگره فن آوریهای نوین آزمایشگاهی کشور برگزار شد.

در این کنگره معتبر شرکت آرینا حیات دانش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اساتید بنام کنگره جناب آقایان دکتر سید حسین فاطمی ، دکتر محمد جواد غروی و دکتر عبدالفتاح صراف نژاد گردید.

 

 

dd